ดุริยางค์ตำรวจไทย -->>www.thaipoliceband.org

หมวดเมนูหลัก =>

บอร์ดสนทนา
=> ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ เมษายน 19, 2558, 10:37:03 PM
หัวข้อ: ดุริยางค์ตำรวจเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจดุริยางค์ ด้านดนตรีไทย-สากล
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ เมษายน 19, 2558, 10:37:03 PM
(http://upic.me/i/op/zhbb1.jpg)

ดุริยางค์ตำรวจเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจดุริยางค์ ด้านดนตรีไทย-สากล ระดับชั้นประทวน และสัญญาบัตร ตั้งแต่ 27เม.ย.58 - 22พ.ค.58 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-584-7216 , 02-583-0330


คลิกดูข้อมูลรายละเอียดการรับสมัคร

1.บุคคลภายนอกเป็นชั้นประทวน (http://www.thaipoliceband.org/nt.pdf)

2.บุคคลภายนอกเป็นชั้นสัญญาบัตร (http://www.thaipoliceband.org/pns.pdf)

3.ชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตร (http://www.thaipoliceband.org/pt.pdf)


แนะนำขั้นตอนในการสมัครคัดเลือกฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

1. จำนวนผู้เข้าสอบแต่ละเครื่องมือ (http://www.thaipoliceband.org/221.pdf)

2. รายชื่อผู้เข้าสอบ (http://www.thaipoliceband.org/222.pdf)

                     
แผนผังที่นั่งสอบ

อาคารรัตนโกสินทร์ (http://www.thaipoliceband.org/akko.pdf)                                อาคารเทศบาลนครปากเกร็ด (http://www.thaipoliceband.org/akpk.pdf)

อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ (http://www.thaipoliceband.org/akk.pdf)                            อาคารกาญจนา (http://www.thaipoliceband.org/akkj.pdf)


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบปฏิบัติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติ กำหนดการสอบและสถานที่สอบ ในการคัดเลือกบุคคลภายนอก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจและคัดเลือกข้าราชการตำรวจขั้นประทวน
เพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ
สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ (http://www.thaipoliceband.org/www1.pdf)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
กำหนดการสอบและสถานที่สอบในการคัดเลือกบุคคลภายนอก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
เพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัดฝ่ายดนตรีกองสวัสดิการ
สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๕๘


1. คำสั่ง และวันเวลาสถานที่สอบ (http://www.thaipoliceband.org/sp1.pdf)
2. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (http://www.thaipoliceband.org/sp2.pdf)


 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้สำรองในการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและสำรอง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ
และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เรียงตามลำดับ และผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองในการคัดเลือก
บุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ และคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
เพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ
สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘

1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและคัดเลือกสำรอง (http://www.thaipoliceband.org/aa001.pdf)

2. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก  (http://www.thaipoliceband.org/a1.pdf)

3. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง (http://www.thaipoliceband.org/a2.pdf)


 ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและสำรองเพิ่มเติม

  ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม (http://www.thaipoliceband.org/dddd.pdf)


ขอแจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับราชการตำรวจในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ สังกัด ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ (http://www.thaipoliceband.org/lb235.pdf) ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอก และบุคคลภายในผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

1. ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (http://www.thaipoliceband.org/01_01.pdf)[/size][/left]2. ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (http://www.thaipoliceband.org/02_02.pdf)[/color][/size][/left]3. ประกาศรายชื่อข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร[/color][/size][/left]
 (http://www.thaipoliceband.org/03_03.pdf)
(http://upic.me/i/a2/icon_new1.gif) เรื่องแก้ไขประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สังกัด ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการสำนักงานกำลังพล(http://upic.me/i/a2/icon_new1.gif)

(http://upic.me/i/a2/icon_new1.gif) เรื่องแก้ไขประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สังกัด ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล  (http://www.thaipoliceband.org/oct.pdf)(http://upic.me/i/a2/icon_new1.gif)(http://upic.me/i/a2/icon_new1.gif) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สังกัด ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ (เพิ่ม) (http://www.thaipoliceband.org/pt01.pdf)(http://upic.me/i/a2/icon_new1.gif)


(http://upic.me/i/tu/vcmap.jpg)
[/list][/list]